Nước Rửa Kính OTO365 Bền Bỉ, An Toàn Hơn, Chống Xước, Không Đóng Cặn

HNoto365

90,000 VND

Nước rửa kính OTO365 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại công nghệ châu Âu tại Nhà máy Z176 – Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng. Sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt đảm bảo bền bỉ hơn, an toàn hơn, chống xước, không đóng cặn